2024 අයවැයෙන් රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් ඉහළට

ඉදිරි 2024 අයවැයෙන් රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

අද (30) පස්වරුවේ රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවේ ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇත.

එසේම ඒ අනුව යමින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් ඉහළදැමීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසට ජනාධිපතිවරයා විසින් පෞද්ගලික අංශයෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකකරනු ඇත.

Leave a Reply