2023 ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා සෞදි අරාබියෙන් රැකියා 200,000 ක්

2023 වසරේදී ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් 200,000 කට රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට සෞදි අරාබිය සහතික වී ඇති බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර ප්‍රකාශ කළේය. 

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞදි අරාබියේ තානාපති Khalid bin Hamoud Nasser Aldasam Alkahtani මහතා හමුවූ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් තමාට සහතික වූ බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පසුගිය වසරේ සෞදි අරාබියාව විසින් ශ්‍රි ලාංකීක සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන් සදහා රැකියා 54,000 ක් ලබා දී ඇති බව අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය

Leave a Reply