2022 වසර අවසානයේ රාජ්‍ය සේවකයන් 30000ක් විශ්‍රාම යයි

2022 දෙසැම්බර් මස 31 වනදා වනවිට රාජ්‍ය සේවකයින් තිස් දහසකට ආසන්න පිරිසක් විශ්‍රාම යන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ඒ අනුව විශ්‍රාම යන රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ආරක්ෂක අංශයේ, සංස්ථාවල, මණ්ඩලවල ආදී සෑම ආයතනයකම සේවක පිරිස් සිටින බව වාර්තාවේ.

කෙසේ වෙතත් එතරම් සංඛ්‍යාවක් විශ්‍රාම ගියද රාජ්‍ය සේවයෙහි කඩාවැටීමක් කිසිසේත් සිදුනොවන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කර තිබේ

මේ අතර රාජ්‍ය සේවය තුළනය කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත්කර ඇති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

මෙමගින් රාජ්‍ය සේවය තුළනය කිරීම මෙන්ම රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ නැවත ඇගයීමක් සිදුකරන බවද පැවසූ අමාත්‍යවරයා අත්‍යවශ්‍යම කාරණා පවතී නම් මුදල් අමාත්‍යංශයත් කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එවන් ස්ථානවල පුරප්පාඩු සඳහා බඳවාගැනීමේ බාධාවක් නොමැති බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අතර මෙලෙස විශ්‍රාම යන 30,000ක පිරිසගේ වැටුපෙන් 85%ක්ම ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ලෙස ගෙවීමට ආණ්ඩුවට සිදුවන බවද රජයක් හැටියට මෙම අවස්ථාවේ රටේ පවතින බර අඩු කරගැනීමට මෙන්ම ජනතාවට ලබාදිය යුතු සහයෝගය ලබාදීමට සෑම අතකින්ම කටයුතු කරන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply