2022 වසරේ සතුන් විසින් පොල්ගෙඩි මිලියන ගණන් වනසලා

2022 වසරේ දී පොල් ගෙඩි මිලියන 180ත් 200ත් අතර ප්‍රමාණයක් සතුන් විසින් වනසා ඇතැයි කෘෂිකර්ම වන ජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර තිබේ

රිලව්, දඩුලේනුන් හා වඳුරන් විසින් මෙලෙස මිලියන ගණනක පොල් ගෙඩි විනාශ කර තිබේ

මාස හයක් ඇතුලත මෙම සතුන් විසින් පොල් ගෙඩි මිලියන 93ක් විනාශ කර ඇති බවත් 2022 වසර අවසන් වන විට එම හානිය පොල් ගෙඩි මිලියන 180- 200 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ පර්යේෂණයකින් තහවුරු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික පොල් අස්වැන්න ගෙඩි මිලියන 2500- 3000ත් අතර පවතී. නියඟය, වනසතුන්ගෙන් වන හානි හා වෙනත් වසංගත තත්ත්වයන් නිසා මෙම අස්වැන්නෙහි යම් යම් වෙනස්කම් සිදුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *