හිරුඹුර ෆාමසියක මුදල් කොල්ලයක්

ගාල්ල, බද්දේගම පාර හිරිඹුර හන්දියේ පිහිටි බටහිර ඖෂධ ශාලාවකට කඩුවක් රැගෙන පැමිණි දෙදෙනකු පෙරේදා (06) රාත්‍රියේ රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් කොල්ලකා පලාගොස් ඇතැයි ගාල්ල පොලිසිය පවසයි.

ඖෂධ ශාලාවේ හිමිකරුට සංඝමිත්ත පුර ප්‍රදේශයේද ඖෂධ ශාලාවක් තිබෙන අතර රාත්‍රියේ එය වසා එහි මුදල්ද රැගෙන හිරිඹුර හන්දියේ ඖෂධ ශාලාවට පැමණ ඖෂධ ශාලා දෙකේම මුදල් සේප්පුවට දැමිම සඳහා ගණන් කරමින් සිටියදි යතුරු පැදියකින් කඩුවක් රැගෙන පැමිණි දෙදෙනකු ඖෂධ ශාලා හිමියා බිය ගන්වා මෙල්ස මුදල් කොල්ලකා පලාගොස් ඇත.

සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනිම සඳහා ගාල්ල පොලිසියේ අපරාධ විමර්ශණ අංශය විසින් පරික්ෂණ පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *