හික්කඩුව මුහුදේ පාවෙමින් තිබියදී නාඳුනන මළ සිරුරක් හමුවෙයි

හික්කඩුව වැරැල්ලාන ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ මළ සිරුරක් අද (13) සවස සොයා ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

මළ සිරුරක් පාවෙමින් ඇති බවට පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත මුහුදේ පාවෙමින් තිබු මළ සිරුරක් ගොඩට ගෙන ඇත.

පිරිමි පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් බවත් වයස අවුරුදු 50 පමණ විය හැකි බවට අනුමාන කරන බව පොලිසිය පවසයි.

හදිසි මරණ පරික්ෂකවරයා පැමිණ මල සිරුර නිරීක්ෂණය කිරිමෙන් පසු බලපිටිය රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කිරීම සඳහා රැගෙන යන ලදී

සිද්ධිය සම්බන්ධ හික්කඩුව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

Leave a Reply