හඳුනානොගත් බෝයාවක් දකුණු වෙරළට

ගැඹුරු මුහුදේ ස්ථානය හදුනාගැනීම සදහා ස්ථාන ගත කර තබන හදුනානොගත් බෝයාවක් අකුරළ සහ කහව අතර වෙරළ තීරයට ඊයේ (19) ගොඩගසා ඇත.

ඊයේ සවස ගොඩබිම ආසන්නයේ පාවෙමින් තිබූ මෙම හදුනානොගත් බෝයාව මේ වනවිට වෙරලට ගොඩගසා ඇති බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තොරතුරු අනාවරණය වි නොමැති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

Leave a Reply