සිංහරාජ රක්ෂිතයෙන් ඇල්ලු විදේශිකයන් තිදෙනාට මිලියන 13 ක දඩ

සිංහරාජ වනාන්තරයෙන් ගත් කෘමි සතුන්, උභය ජීවීන්, ශාක කොටස්, හතු වර්ග ඇතුළු සත්ව කොටස් සමඟ අත්අඩංගුවට ගෙන වරද පිළිගත් ඉරාන ජාතිකයන් 3 දෙනෙකුට රුපියල් එක්කෝටි තිස් දෙලක්ෂයක දඩයක් උඩුගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් විසින් අද (11) නියම කර තිබේ.

අත් අඩංගුවට ගත් ඉරාන ජාතිකයන් තිදෙනාට රුපියල් මිලියන 4.4 බැගින් රුපියල් මිලියන 13.2 දඩ නියම කළ අතර 4 වන සැකකරු වන ශ්‍රී ලාංකික රියදුරු නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.

සිංහරාජ රක්ෂිතයෙන් ලබාගත් ඉහත ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබාගෙන සිටියදී මෙම පිරිස අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුනේ පසුගිය ජුනි 28 වැනිදා යි.

Leave a Reply