සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාගය ගැන දැනුම්දීමක්

2023 – 2024 අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කාලසටහන් වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අද (07) නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව 2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය 2023 වසර අවසන් වීමට පෙර පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

2023 දෙසැම්බර් මස පැවැත්වීමට නියමිත අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2024 පළමු කාර්තුවේදී පැවැත්වෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply