සමනළ වැව ජලාශයෙන් විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවයි

නියඟය සහ උඩවලව ජලාශයට ජලය මුදාහැරීම හේතුවෙන් සමනළ වැව ජලාශයේ ජල ධාරීතාව විදුලි නිෂ්පාදනයට ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් එහි විදුලි ජනනය හෙට (16) සිට අත්හිටුවන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අද (15) පැවසීය.  

මෙම තත්වය හේතුවෙන් සමනළ වැව ජලාශයෙන් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එකතු වන මෙගාවොට් 120 ක විදුලිය ප්‍රමාණය අහිමිවන අතර ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයෙන් මෙගාවොට් 100 ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.

එම අහිමිවන විදුලි ප්‍රමාණය සපුරාගැනීමට පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදීගන්නා බවත් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා කීය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර හතරට විදුලි මිලදී ගැනීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ඇඹිලිපිටිය සහ මාතර පිහිටි දැවිතෙල් බලාගාර දෙකෙන් විදුලිය සැපයීමට ඉදිරිපත් වී ඇති බවත් එම බලාගාරවලට දැවිතෙල් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව හරහා දී සේවකයන් ලබාගෙන විදුලිය ජනනය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සතු සියලුම විදුලිබලාගාර උපරිම ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කර පෞද්ගලික මිලදී ගැනීම්වලින් තොරව විදුලිය සැපයීමට උත්සහ කළ ද පවතින තත්වය අනුව පෞද්ගලික මිලදී ගැනීම්වලට යෑමට සිදුවූ බවත් නියඟයේ බලපෑම හෝ වෙනත් හේතූන් මත විදුලි ඉල්ලුම ද ඉහළ ගොස් ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

Leave a Reply