ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ දී නිකුත් කෙරේ

2023 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලබන සතියේ නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ප්‍රතිඵල ලේඛන සකස් කිරීම මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතින බව විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 15 වැනිදා විභාගය මධ්‍යස්ථාන 2,888කදී පැවත්වු අතර ඒ සදහා සිසුන් තුන් ලක්ෂ 37,591 ක් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටියහ.   

Leave a Reply