ශ්‍රි ලංකා මුහුදට තෙල් හැලූ නැවට මිලියන 15ක දඩ

අවිධිමත් ලෙස සාගරයට තෙල් බැහැර කළ නැවක් චන්ද්‍රිකා විශ්ලේෂණ ඡායාරූප ඔස්සේ නිරීක්ෂණය කළ පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය එම නැවට රුපියල් මිලියන 15ක දඩ මුදලක් නියම කර තිබේ.

මෙසේ චන්ද්‍රිකා විශ්ලේෂණ තාක්ෂණය ඔස්සේ කළ නිරීක්ෂණයකින් පසුව මෙරටදී නැවකට දඩ නියම කළ පළමු වතාව මෙය වේ.

මෙසේ දඩ නියම වී ඇත්තේ මැලේසියාවේ කෙලාන් වරායේ සිට එක්සත් අරාබි එමීරය දක්වා ගමන් කරමින් තිබූ MT Globel Crest නමැති නෞකාවටයි.

කිලෝමීටර් එකොළහකට අධික දිගින් යුත් වර්ග කිලෝමීටරයකට පමණ ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරුණ තෙල් පැල්ලමක් නිරීක්ෂණය කිරීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට හැකිවී තිබේ.

මෙම නෞකාව කොළඹ පිටත වරාය වෙත ගමන් කරමින් තිබූ අතර, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් එම නැවේ මෙරට ඒජන්තවරයා සම්බන්ධ කරගෙන අදාළ නැව පරීක්ෂා කළේය. ඒ අනුව අදාළ නැවෙන් තෙල් බැහැර කිරීමක් සිදුකර ඇතැයි තහවුරු කරගැනීමෙන් පසුව මෙම දඩය නියම කර තිබේ.

අරුණ

Leave a Reply