ශ්‍රි ලංකාවට සංචාරක‍යන් පැමිණීමේ වර්ධනයක්

පසුගිය ජුලි මාසයේ පමණක් මෙරටට පැමිණ ඇති විදෙස් සංචාරකයන් ගණන එක්ලක්ෂ හතළිස් තුන් දහස් තිස් නවයක් බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව මෙරටට සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම 2014 – 2015 කාලයේ පැවති තත්ත්වයට සමාන ලෙස යථාවත් වෙමින් පැවතීම විශේෂත්වයකි.

2019 වසරේ පාස්කු ප්‍රහාරය සහ කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයට එල්ල කළේ දැඩි අහිතකර බලපෑමකි.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට මෙරටට සංචාරකයන්ග‍ේ පැමිණිමේ යම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

ශ්‍රි ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ දත්තවලට අනුව 2022 වසර පුරා මෙරටට සංචාරකයන් පැමිණ ඇත්තේ 719,978 ක් පමණකි.

කෙසේ වෙතත් මේ වසරේ ජුලි මාසය වන විටම එම අගය පසු කර යාම සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රගතිය දැක්වෙන කැපී පෙනෙන තත්ත්වයක් බව විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply