වෙළඳපොලේ මාළු මිල පහළට

ඉහළ ගොස් තිබූ මාළු මිල මේ වන විට විශාල ලෙස පහළ බැස ඇති බව ධීවර සංස්ථාවේ සභාපති ඩී.බී. උපුල් අද (16) ධීවර අමාත්‍යංශයේ දී සඳහන් කර තිබේ.

ඒ අනුව අද වන විට ලින්නන් මාළු මිල රුපියල් 400 – 500ක් වන අතර කෙළවල්ලා රුපියල් 1100 දක්වාද, දැල්ලන් රුපියල් 700 දක්වාද, බලයා රුපියල් 700 දක්වා ද මිල අඩු වී ඇති බව සභාපතිවරයා පැවසුවේය.

පසුගිය කාලයේ කෙළවල්ලා මාළු රුපියල් 2200 ට අධික මුදලට අළෙවි වුණි.

මේ හේතුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව මහත් අපහසුතාවයට පත්ව සිටි අතර වාරකන් කාලය අවසන් වෙමින් පවතින බැවින් මාළු මිල මෙසේ පහත බැස ඇති බව සභාපතිවරයා පැවසුවේය

Leave a Reply