වෙරළට පැමිණි ඩොල්ෆින් පැටියෙකු බේරාගෙන යලිත් මුහුදට මුදාහැරේ

රංචුවෙන් මග හැරී ත්‍රිකුණාමල නිලාවේලි මුහුදු තීරයට ගසාගෙන පැමිණි ස්පිනර් (Spinner) වර්ගයේ ඩොල්ෆින් පැටියකු බේරාගෙන නිරුප්ද්‍රිතව ගැඹුරු මුහුදට මුදාහැරීමට වනජීවී නිලධාරීන් සමත්වු බව වනජිවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඉකුත් 27 වනදින සවස මෙම ඩොල්ෆින් පැටියා වෙරළට ගසාගෙන එන බවට දැනගැනීමෙන් පසු පරෙවි දූපත ජාතික උද්‍යානයේ වනජීවී නිලධාරීන් විසින් මෙලෙස ඩොල්ෆින් පැටියා බේරාගෙන තිබේ.

වාරකන් සමය හේතුවෙන් නීලාවේලි මුහුද රළු වී තිබීමෙන් ඩොල්ෆින් පැටියා රංචුවෙන් මග හැරි මෙලෙස ගොඩබිමට ගසාගෙන එන්නට ඇති බව විශ්වාස කරන බව වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Leave a Reply