විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන අවසන් තීරණය අද

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය පිළිබඳව අද (30) තීරණයක් ගන්නා බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසන් සභාව පවසයි.

කොමිසන් සභාව අද දිනයේ රැස්වී ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බව එහි සභාපති මහාචාර්ය මංජුල ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ජුලි මස 01 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇති අතර ඊට අදාළ යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීමට උපයෝගීතා කොමිසම පියවර ගෙන තිබුණි.

එම කටයුතු පසුගිය 27 වැනිදා අවසන් කෙරුණු අතර මේ වන විට එම අදහස් හා යෝජනා කොමිසම් සභාව විසින් සමාලෝචනය කරමින් සිටින බව උපයෝගීතා කොමිසම පැවසුවේය

Leave a Reply