වසර තුනකදී රිය අනතුරුවලින් 7172 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වෙලා

දිවයින පුරා පසුගිය 2020, 2021 සහ 2022 යන වසරවල සිදුවී ඇති රිය අනතුරුවලින් 7172 ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

එම වසර තුනේදී සිදුවී ඇති මුළු රිය අනතුරු ගණන 67,687 කි.

රිය අනතුරුවලින් වැඩිම පිරිසක් මිය ගොස් ඇත්තේ පසුගිය 2022 වසරේදීය. එම සංඛ්‍යාව 2515කි.

මෙයට අමතරව 2021 වර්ෂයේදී  2513  දෙනෙකු ද, 2020 වර්ෂයේදී  2144 දෙනෙක්ද මියගොස් තිබේ.

දිවයින පුරා 2020 වර්ෂයේදී  මාරක රිය අනතුරු  2040ක්ද, 2021 වර්ෂයේ දී මාරක රිය අනතුරු 2414 ක්ද,  2022 වර්ෂයේදී මාරක රිය අනතුරු 2395 ක්ද සිදුව ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානයේ අලුත්ම වාර්ෂික වාර්තාවේ  දැක්වේ.

රිය අනතුරුවල අඩුවීමක් දක්නට ඇතත්  අනතුරු හේතුවෙන් මියගිය සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යෑමේ තත්වයක් පෙන්නුම් කෙරුණු බව එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply