මැරතන් දුවලා වාර්තාවක් තැබු 02 වසරේ සිසුවා

වයස අවුරුදු 13න් පහළ පාසල් නිවාසාන්තර මැරතන් තරගයකට ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්වූ 02 ශ්‍රෙණියේ සිසුවෙක් 13 පහළ තරගකරුවන් 13 දෙනකු අභිබවා විනාඩි 27ක් තුළ දී නියමිත දුර නිම කළ පුවතක් කැකිරාවෙන් වාර්තාවේ.

මැරතන් තරගය නිමා කර මෙලෙස ජය ලබා ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ කැකිරාව අධ්‍යාපන කලාපයේ, පලාගල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයට අයත් බලලුවැව මුස්ලිම් මහ විද්‍යාලයේ 2 වැනි ශ්‍රේණීයේ ඉගෙනුම ලබන F.M රුෂ්ඩි නමැති සිසුවෙකි.

රුෂ්ඩි එම තරගය නිම කර ඇත්තේ තරගයට අවුරුදු 13න් පහළ තරගකරුවන් 30 දෙනකු අතරින් 13 දෙනකුම අභිබවා යමිනි. පුංචි රුෂඩ්ට එම තරගයේ 17වන ස්ථානය හිමිව තිබේ. 

එම විද්‍යාලයේ පැවැති නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවයට අදාලව පැවැති 13න් පහළ කිලෝමීටර් 05ක් දුරැතිව පැවැති මැරතන් තරගයේදී ඔහු විනාඩි 27ක් තුලදී එම දුර නිමකර මෙලෙස සිය දක්ෂතාවය පෙන්වා තිබිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *