වගාවන්ට හානි කරන සතුන් වර්ග 06කට මරණ දඬුවම

වගාවන් විනාශ කරන වඳුරන් මරා දැමීමට රජය ගොවීන්ට අවසර දී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි.

අර්තාපල් ගොවීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී ගොවීන් පෙන්වා දී ඇත්තේ වඳුරන් විසින් අර්තාපල් වගා කිරීමට නොහැකි වන ආකාරයෙන් වගාවන් විනාශ කරන බවයි.

ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අමාත්‍යවරයා අනාවරණය කළේ වඳුරන් ඇතුළු බෝග විනාශ කරන සතුන් හය දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත සතුන් ලැයිස්තුවෙන් පසුගියදා ඉවත් කළ බවත් ඒ අනුව උවදුර මැඬලීම සඳහා ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් භාවිතා කිරීමට ගොවීන්ට නිදහස ඇති බව අමාත්‍ය අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කර තිබේ

ඒ අනුව මොණරා, වදුරා, රිලවා, ඉත්තෑවා, වල් ඌරා සහ දඬුලේනා යන සතුන් මෙලෙස එම ලැයිස්තු ඉවත් කර තිබේ.

විදේශයන්හි සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයන් ඇතුළුව පර්යේෂණ සිදු කිරීමෙන් පසු ගැටලුව විසඳීමට වෙනත් ක්‍රම නොමැති බව ඔප්පු වී ඇති බව ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply