වගකිවයුත්තන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් ගාල්ල යටවෙයි

ගාල්ල නගරයේ ප්‍රදේශ රැසකට අද (12) පස්වරුවේ ඇද හැළුණ ධාරානිපාත වරෂාවත් සමග මාර්ග කිහිපයක් සහ පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවි තිබින.

ගාල්ල නගරයේ මංමාවත් රැසක් සහ නිවාස රැසක්ද ජලයෙන් යටවි තිබු අතර මාර්ග රැසක් ජලයෙන් යටවිම නිසා ජනතාව පීඩාවට පත්වුනා

ගාල්ල නගරය, වක්වැල්ල පාර, බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගය, තලාපිටිය, පෙට්ටිගලවත්ත, දංගෙදර, වැලිවත්ත, කෝන්ගහ ඇතුළු ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටව තිබේ.

ගාල්ල මෝඩ ඇලේ පිහිටි ගංවතුර පාලනය සදහා ඇති අක්‍රිය මට්ටමේ පවතින ජල පොම්පාගාරය සහ ක්‍රියාත්මක නොවන ලබන බාධකයක් හේතුවෙන් තලාපිටිය, පෙට්ටිගලවත්ත, කෝන්ගහ සහ වැලිවත්ත යන ග්‍රාම සේවා වසම් මෙලෙස ජලයෙන් යටවන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් කිසිදු පියවරක් නොගෙන කල් මරමින් සිටින බවද ජනතාව චෝදනා කළේය.

Leave a Reply