ලීට්‍රෝ ගෑස් මිල විශාල අඩු කිරිමක් හෙට

ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලෙහි සංශෝධනයක් හෙට (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිදුකිරීමට නියමිතව බව එම සමාගමේ සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පවසයි.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු 3,000ට වඩා අඩුවනු ඇති බව සභාපතිවරයා සඳහන් කර තිබේ

කිලෝග්‍රෑම් 5 සිලින්ඩරයක සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක සිලින්ඩරයක මිල ද මෙයට සමගාමීව අඩුවනු ඇති බව වාර්තාවේ.  

ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් අඩු කරන මුදල හෙට (04) පෙරවරුවේ නිවේදනය කරන බව එම සමාගම ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 3,186 ක්, කිලෝග්‍රෑම් 5 ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,281 ක් සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ක සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 598 ක් ලෙස මේ වන විට පවතී

Leave a Reply