ලබන අඟහරුවාදා සිට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හදිසි සෞඛ්‍ය සේවා පමණයි

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සේවකයින් විශාල පිරිසකට ඉන්ධන ලබා ගැනිමට නොහැකිවිම නිසා අඟහරුවාදා දින (28) සිට කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල ඇතුළු ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු රෝහල් හා සෞඛ්‍ය ආයතනවල හදිසි සේවා පමණක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ ගාල්ල කරාපිටිය ශාඛාව පවසයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරිමේ දි තිබු දුර්වල හා අවිධිමත් බව හේතුවෙන් වෛද්‍යවරු හා සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සේවකයින්ගෙන් සියයට 20ක ප්‍රමාණයකටවත් සිකුරාදා දින (25) ඉන්ධන ලබාගැනිමට නොහැකි වු බවද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ කරාපිටිය ශාඛාව පවසයි.

මෙවන් පසුබිමක් තුළ ඉන්ධන නොමැතිකම නිසා වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලවලට තම සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකිව දැඩි අසරණ තත්වයට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නම් කරනු ලැබු ඉන්ධන පිරවුම්හල් 04 මගින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යාමේ දි වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සේවකයින්ට පැය 12 ත් 24 ක කාලයක් පොලිම්වල කාලය ගතකිරිමට සිදු වි තිබේ.

වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩල සදහා ඉන්ධන ලබාගැනිමට සියලු පාර්ශව එක්කොටගත් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ කරාපිටිය ශාඛාව දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලිගමගේ වෙත ද ලිඛිතව දැනුම් දි ඇත.

මේ අනුව අනිකුත් සියලු සෞඛ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් උදාවනු ඇති බව එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply