ලංගම අධිවේගි බස්වල 01 දා සිට කොන්දොස්තර නෑ

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සතු අධිවේගී මාර්ගවල ධාවනය කරන සියලුම බස් රථවල කොන්දොස්තර මහත්වරුන් නොමැතිව ලබන ජුලි 01 වනදා සිට ධාවනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවේ.

අදාල බස් රථ ධාවනය කරවීමට පෙර ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කරන බවත් බස් රථයේ රියදුරු මහතා එම ප්‍රවේශපත් නිකුත් කරන බවත් වාර්තාවේ.

ලොව දියුණු රටවල් වන එංගල්තය සහ ඩුබායි ආදි රටවල් වසර ගණනාකවක සිට මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බව ද එම වාර්තා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply