රුපියල් මිලියන 600ක් වටිනා දුම්වැටි රේගුව අල්ලයි

නීති විරෝධීව මෙරටට ආනයන කළ රුපියල් මිලියන 600ක් වටිනා විදේශ සිගරට් තොගයක් සහ රුපියල් කෝටියකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් කුළු බඩු තොගයක් අත්අඩංගුවට ගත් බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසයි.

කාම්බෝජයේ සිට සෝමාලියාව දක්වා කඩදාසි ප්‍රතිඅපනයනය කරන්නේ යැයි හගවමින් සිගරට් ලක්‍ෂ 60 ක් පමණ සොයාගත් බවත් කඩල යැයි හඟවමින් ආනයනය කළ උඳු කිලෝග්‍රෑම් 19,510 ක්, වියළි කහ කිලෝග්‍රෑම් 4,500 ක් සහ කහ කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 4,900 ක් මෙසේ අත්අඩංගුවට ගත් බවත් රේගුව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply