මෙරට මධ්‍යසාර භාවිතය හේතුවෙන් දිනකට 50 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වෙයි

මෙරට පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකු පමණ මධ්‍යසාර භාවිතය හේතුවෙන් දිනකට මිය යන බව මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ලෝක අමද්‍යප දිනය ඊයේ (03) දිනට යෙදී තිබිණ.

කාන්තාවන්ද 20% ක් පමණ මත්පැන් භාවිතයට හුරුව අති බවද සෞඛ්‍ය අංශ පවසයි.

ලෝක අමද්‍යප දිනය වාර්ෂිකව ඔක්තෝබර් මස 03 වන දින සමරනු ලබන්නේ අමද්‍යප ව්‍යාපාරය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ මධ්‍යස්ථභාවය දිරිගැන්වීම සහ මධ්‍යසාර පාන භාවිතයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැළකී සිටීමට ය

Leave a Reply