මෙරට ආහාර අර්බුදයක් ගැන ජාත්‍යන්තර අනතුරු ඇඟවීමක්

දුර්වල කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය, මිල ඉහළ යාම සහ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය උග්‍ර විය හැකි බවට ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය සහ ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල අනතුරු අඟවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන 6.3 ක ජනතාවක් මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ සිට උග්‍ර මට්ටමේ ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයකට මුහුණ දෙන බැවින් ප්‍රමාණවත් ජීවිතාරක්ෂක සහ ජීවනෝපාය ආධාර ලබා නොදුනහොත් ඔවුන්ගේ තත්ත්වය වඩාත් බැරෑරුම් විය හැකි බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය සහ ආහාර වැඩපිළිවෙල අද (12) නව වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ආහාර භෝග සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ තක්සේරු මෙහෙයුම් වාර්තාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ නියෝජිත විම්ලේන්ද්‍ර ශරන් මහතා විසින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත අද කොළඹ දී  (12)  භාර දී තිබේ.

ජනගහනයෙන් 30% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැනටමත් ආහාර අනාරක්ෂිතතාවයට පත්ව සිටින බැවින් හදිසි ආධාර ප්‍රමාදවුවහොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය තවදුරටත් උග්‍ර විය හැකි බව එහිදී අදහස් දක්වමින් විම්ලේන්ද්‍ර ශරන් මහතා පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *