මුහුදු පැළෑටි හා තල් ගෙඩි යොදා සෞඛ්‍යයට හිතකර ජෑම් වර්ගයක් මෙරටින්

මුහුදු පැළෑටි සමග තල් ගෙඩි යොදා ගනිමින් සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාගත හැකි ජෑම් වර්ගයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ ආයතනය හෙවත් නාරා (NARA) ආයතනය සමත්ව තිබේ.

තල් ගෙඩියෙන් ලබා ගන්නා තල් පල්ප සහ ග්‍රසිලාරියා නමැති මුහුදු පැළෑටිය යොදා ගනිමින් මෙම ජෑම් වර්ගය නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර වෙනත් රටවල් තුළ මුහුදු පැළෑටි ආශ්‍රිත අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන දක්නට ලැබුණද මෙය ලංකාවට ආවේණික වූ නිෂ්පාදනයක් බව නාරා ආයතනය පැවසීය.

තල් පල්ප සහ මුහුදු පැළෑටිවල තන්තු ගතිය වැඩි මට්ටමක පවතින බැවින් වෛද්‍යවරුන් විසින් තන්තුමය ආහාර නිර්දේශ කර ඇති පුද්ගලයන් සඳහාද මෙය ඉතාමත් හිතකර වේ. එමෙන්ම විටමින් E සහ විටමින් K වැනි විටමින් වර්ග සහ විවිධ ඛනිජ ලවණ මෙම ජෑම් තුළ අන්තර්ගතවේ.

එබැවින් දිව පිනන රස කාරක නිෂ්පාදනයකට වඩා ශරීරයට ගුණදායක බව අතින් මෙම නිෂ්පාදනය ඉහළ මට්ටමක පවතින බව නාරා පර්යේෂණ අංශය සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින කෘත්‍රිම රසකාරක යොදා නිෂ්පාදනය කර ඇති ජෑම් වර්ගවලට සාපේක්ෂව මෙම මුහුදු පැළෑටි මිශ්‍රිත ජෑම්වල අඩංගු සීනි ප්‍රමාණය අඩු අගයක් ගන්නා අතර මුහුදු පැළෑටි මගින් ශරීරයට අවශ්‍ය අයඩින් ප්‍රමාණයක්ද ලබාදෙයි.

Leave a Reply