මී උණ පැතිරීමේ අවදානමක්

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් මී උණ රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානක් මතුව ඇති බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය පවසයි.

ජලය ඉතා සුළු වශයෙන් පවතින ස්ථානවල ස්නානය සහ මසුන් ඇල්ලීමට යාමෙන් මෙම රෝගී තත්ත්වයන්ට ගොදුරු විය හැකි බව එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පවසයි.

ජලය අවම ස්ථානවල ස්නානය කිරීම මඟින් සමේ රෝග සහ පාචනය ඇති වීමේ අවදානමක් ද මතු ව ඇති බව ඔහු අවධාරණය කර තිබේ.

එසේම පානීය ජලය විකිණීමේ කටයුතු කරන ස්ථාන පිළිබඳ දැඩි විමසිල්ලකින් කටයුතු කරන බව ද සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

වෙනත් ක්‍රමවලින් ලබාගන්නා ජලය පානය කරනවා නම්, උතුරුවා නිවා ගත් ජලය ම භාවිත කරන ලෙස ද එම සංගමය සඳහන් කර ඇත.

Leave a Reply