මැදපෙරදිග අර්බුදය හේතුවෙන් ගෑස් මිලත් ඉහළ යන ලකුණු

ගාසා තීරයේ පවතින යුද ගැටුම් හේතුවෙන් යළි ගෑස් මිල ඉහළ යනු ඇති බව වාර්තාවේ.ඒ අනුව ලබන මස සිට ගෑස් මිල සංශෝධනය කිරීමටයි සමාගම් තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව රුපියල් 500 කට වැඩි මුදලකින් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 හේ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ඉහළ යනු ඇති බව එම වාර්තා සඳහන් කළේය.

අවසන් වරට ගෑස් මිල ඉහළ දමනු ලැබුවේ පසුගිය 5 වනදා සිට වන අතර ලබන මස පස් වනදා යළි ගෑස් මිල ගණන් සංශෝධනය වීමට නියමිතය

Leave a Reply