මාර්ක් සකබර්ග්ගේ Threads තරඟකාරී ලෙස ඉදිරියට

Facebook මව් සමාගම වන Meta විසින් Twitter සමඟ තරග කරන Threads යෙදුම මේ වන විට ග්‍රාහකයන්ට පරිශිලනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙයි.

මෙහි Dashboard ය TikTok යෙදුම හා සමාන බවද වාර්තා වෙයි.

පසුගිය දවස් වල Elon Musk Twitter අත්පත් කරගෙන සිදු කර වෙනස්කම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මෙම අලුත් යෙදුම නිර්මාණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම යෙදුම හරහා Instagram වෙත සම්බන්ධ වීමටද හැකි බව සඳහන් වෙයි

Leave a Reply