මහ වැස්සෙන් හම්බන්තොට ජලයෙන් යටවෙයි

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හම්බන්තොට නගරයේ ස්ථන කිහිපයක් සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවී ඇත.

ඉකුත් පැය 24 තුළ දිවයිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනය හම්බන්තොට ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබේ. එහි අගය මිලි මීටර 226.4 කි.

පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කටුවැව සහ සිප්පිකුලම ජලාශ පීටාර ගලා මාර්ග රැසක් ජලය යටවී ඇත. මේ අතර හම්බන්තොට වරාය ප්‍රදේශයේ නිවාසද ජලයෙන් යටව තිබේ.

බෙලිඅත්ත හා තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ස්ථාන කිහිපයක ජලගැලීම් , මාර්ග අවහිරවීම්, නිවාස ජලයෙන් යටවීම් සිදුවී ඇති බව වාර්තාවේ.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශ වලට මේ වන විට අධික වැසි ඇදහැලෙමින් පවතීන අතර මාතර – හම්බන්තොට ප්‍රධාන මාර්ගය හුංගම බටඅත ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවීම නිසා ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වී තිබේ.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ තවත් අතුරු හා ප්‍රධාන මාර්ග රැසක් ජලය යටව තිබේ

මේ වන විටත් හම්බන්තොටට මහ වැසි ලැබෙමින් පවතින බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply