මවක් සහ කුඩා දැරියක් අතුරුදහන්

තවත් මවක් සහ කුඩා දැරියක් අතුරුදන් වී ඇති බවට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබෙන බව පොලිසිය පවසයි

එලෙස අතුරුදන් වී ඇත්තේ, හඟුරන්කෙත, හෝප් වතුයායේ පදිංචි 20 හැවිරිදි මවක් සහ අවුරුද්දයි මාස 08ක් වයසැති කුඩා දැරියක් බව පොලිසිය පවසයි.

ඔවුන් පෙරේදා (20) අතුරුදන්වී ඇති බවට අදාළ කාන්තාවගේ මව විසින් හඟුරන්කෙත පොලීසියට පැමිණිල්ලක් සිදුකර ඇත.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හඟුරන්කෙත පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරයි.

Leave a Reply