මතට ඇබ්බැහි වූවන් මුදවාගන්න දකුණට සහ බස්නාහිරට නව පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන 2ක්

මත්ද්‍රව්‍ය සිද්ධි හේතුවෙන් බන්ධනාගාරගතව සිටින රැඳවූවන් පුනරුත්ථාපනයට බස්නාහිර හා දකුණ පළාත්වල අලුතින් පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමට රජය පියවර ගන්නා බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති අනුරාධ හේරත් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (11) පැවසීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාට දැනුම් දී ඇති බවත්, මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සිද්ධිලට අදාළ රැඳවූවන්ට වෙනම මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීමෙන් බන්ධනාගාරවල තදබදය අවම කළ හැකි බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්රාන් මහරුෆ් මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

පුද්ගලයන් 28,453ක් බන්ධනාගාරගතව සිටින අතර, 19,000ක් පමණ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත බවත් සමස්ත බන්ධනාගාරගත රැඳවූවන්ගෙන් 60%ක් මත්ද්‍රව්‍ය සිද්ධි හේතුවෙන් බන්ධනාගාරගත වූවන් බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා මෙහිදී කීය.

රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල ධාරිතාව වනුයේ 13,000ක් වුවත් මේ වන විට එහි 19,000ක් රඳවනු ලැබ සිටින බවත්, එය දැරිය නොහැකි සංඛ්‍යාවක් වන අතර අලුතින් ස්ථාපිත කරනු ලබන පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන මඟින් ඊට යම් විසඳුමක් ලැබෙන බවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසුවේය.

Leave a Reply