බේරුවල මුහුදේ කිඹුලෙක්

බේරුවල මාගල්කන්ද මුහුදු වෙරළ ආසන්නයේ දින ගණනාවක සිට ගැට කිඹුලෙක් සැරිසරන බව ප්‍රදේශවාසීහූ පවසති.

කිඹුලා අඩි පහකට ආසන්න දිගකින් යුතු එම කිඹුලා අද (16) පස්වරුවේ ද වෙරළ ආසන්නයේ සැරිසරන ආකාරය ප්‍රදේශයේ වාසීන් දැක තිබේ.

මේ හේතුවෙන් ධීවරයින් ද තරමක බියෙන් පසුවන බවත්, ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුදු වෙරලට පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බවත් සදහන් වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් හික්කඩුව වනජීවි කාර්යාලය දැනුවත් කර ඇති බවද වාර්තාවේ.

Leave a Reply