පොලීසියේ බටා දීමනාවල වෙනසක්

පොලිස් නිලධාරීන් වෙත ලබාදෙන බටා දීමනාව ආරක්ෂක හමුදාවල ආහාර දීමනාවට සමාන කිරීමට ලබන වසරේ සිට උත්සාහ ගන්නා බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජගත් කුමාර නැගූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා මේ බව පැවසීය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පොලිස් නිලධාරීන් වෙත බටා සහ ආහාර දීමනාවක් යන දිවිත්වයම ලබාදිය නොහැකි බවය.

අමාත්‍ය ආරක්ෂක ඒකකයේ පොලිස් නිලධාරීන් වෙත ලැබෙන විශේෂ දීමනාව පාර්ලිමේන්තුවේ ආරක්ෂක ඒකකයේ සේවයේ නිරත පොලිස් නිලධාරීන් වෙත නොලැබීම සම්බන්ධයෙන්ද කරුණු සොයාබලන බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා මෙහිදී වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එසේම අදාළ විශේෂ දීමනාව නොලැබෙන පොලීසිය තුළ ඇති වෙනත් අභ්‍යන්තර දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයක් වෙත ද මෙම විශේෂ දීමනාව ලබාදීම පිළිබඳව ලබන වසරේ අයවැය සකස් කිරීමේදී අවධානය යොමුකර ඇත.

Leave a Reply