පොත් ප්‍රදර්ශනයට ආ ජනතාවගෙන් බන්ධනාගාර පුස්තකාලයට පොත් 5,000ක්

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පසුගියදා පැවැති පොත් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි ජනතාව සිරකරුවන්ගේ කියවීමේ රුචිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා බන්ධනාගාර පුස්තකාල වෙත පොත් 5,000ක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

බන්ධනාගාරගත සිරකරුවන්ගේ කියවීමේ රුචිය ඉහළ නැංවීම සඳහා පොත් පරිත්‍යාග කරන ලෙස බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කොමසාරිස් (පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුව එම ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි ජනතාව බන්ධනාගාර “සිපිරි නැණ සල” වෙත එසේ පොත් පරිත්‍යාග කර ඇත.

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ ස්ථාපිත කර තිබූ ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ප්‍රදර්ශන කුටිය තුළදී මෙම පොත් එක් රැස් කර ඇති අතර එම පොත් ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ඩබ්. සුනිල් මහතා විසින් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා වෙත භාරදී තිබේ.

මෙසේ පරිත්‍යාග කරන ලද පොත් සියලුම බන්ධනාගාර පුස්තකාල වෙත බෙදාහැරීමට කටයුතු කරන බවද බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවැසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *