පුත්තලම කලපුවේ අතරමංවු දැවැන්ත තල්මසෙකු යලි සාගරයට

පුත්තලම කලපුවේ ඉලුප්පන්දුව ප්‍රදේශයේ නොගැඹුරු දියට පැමිණ අතරමංව සිටි (Bryde’s whale) තල්මසකු අද (08) නැවත උච්චමුනි මෝය හරහා සාගරයට මුදා හැරීමට පුත්තලම සහකාර වනජිවි කාර්යාලයේ නිලධාරින් සමත්ව තිබේ.

නාවික හමුදාවේ හා නාරා ආයතනයේ සහයෝගයෙන් දිග අඩි 30 ක් පමණ වන මෙම තල්මසා නැවත සාගරයට මුදා හැරීම සදහා වනජිවී නිලධාරින් කටයුතු කර තිබේ.

මෙම වර්ගයට අයත් තල්මසුන් දිග මීටර් 15 ක් වන අතර බර ටොන් 40 ක් පමණ වන අතර පිරිමි සහ ගැහැණු අතර කුඩා වෙනස්කම් ඇති අතර ඔවුන්ගේ බර දළ වශයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1000 ක් පමණ වන බව තල්මසුන් පිලිබඳ විශේෂඥයන් විසින් ගණන් බලා ඇත

මෙම තල්මස් වර්ගය සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ බොහෝ සාගරවල නිවර්තන සහ සෞම්‍ය වෙරළබඩ ජලයේ වාසය කරයි. අවාසනාවකට මෙන්, Bryde’s Whale සංරක්ෂණය කිරීමේ තත්වය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට සහ ප්‍රමාණවත් ඇගයීමක් ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නොමැති බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply