පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කරගැනීමට අලුතින් උප්පැන්න ගන්න ගාල්ලේ දිගු පෝලිමක්

ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කර්යාලයේ ඇති පරිගණක හතරෙන් තුනක්ම අක්‍රිය වීම නිසා  මේ දිනවල උප්පැන්න සහතික පිටපත් ලබා ගැනිම සඳහා දිගු පෝලිම් දක්නට ඇත.

මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ ලබන වසරේ පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා උප්පැන්න පිටපත් ලබාගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටීමයි.

මවුපියන් පවසන්නේ උප්පැන්න සහතිකයක් මාස හයක කාලයකින් අවලංගු නොවන අතර එය ඕනෑම කාලයකට වලංගු බවට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාරතමේන්තුව විසින් චක්‍රලේඛයක් සහ නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබියදී ගාල්ලේ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් මාස 06ක් වලංගු  අලුත් උප්පැන්න සහතික පිටපත් ඉල්ලා සිටීම නිසා තමන්ට අනවශ්‍ය ලෙස පෝලිම්වල සිටීමට සිදුව ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් විශාල වියදමක් සහ තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩකටයුතුද අඩාල වන බව ඔවුහු පවසති.

මේ අතර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කාර්යාලයේ නිලධායකු පැවැසුවේ ළඟදි ලබාගත් උප්පැන්න සහතිකයක් ඕනෑම කාලයකට වලංගු වන අතර නමුත් ගාල්ලේ ජනප්‍රිය පාසල්වල විදුහල්පතිවරු දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා මාස 06 වලංගු උප්පැන්න ඉල්ලීම නිසා ඒවා ලබා ගැනීමට මවුපියන් පැමිණීම නිසා අනවශ්‍ය පෝලිමක් ඇතිව තිබෙන බවය.

පරිගණක අක්‍රිය වීම සම්බන්ධයෙන් කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉන්දික සමරකෝන් මහතාගෙන් විමසූවිට කියා සිටියේ අමාත්‍යාංශය විසින් අවශ්‍ය පරිගණක වෙන්කර ඇති අතර ළඟදීම ඒවා ලැබෙන බවය. එවිට දැනට පවතින තදබදය නැතිව යන බවද ඒ මහතා පැවැසීය.

ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවැසුවේ 1960න් පසු උපත ලද ලංකාවේ ඕනෑම කෙනකුට ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් කර්යාලයෙන් උප්පැන්න සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමට හැකි වීම නිසා දිනකට උප්පැන්න සහතික දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන බවය.

Leave a Reply