අයගම පාලමක් කඩා වැටේ

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයගම – ගලතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගලතුර කෝට්ටබන්දාව – දිමියාව මාර්ගයේ ගලතුර කඩමණ්ඩිය ආසන්නයේ ඇති ගලතුර ගග හරහා තිබූ පාලම අද (11) පස්වරු 5.30 පමණ සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් කිසිවෙකුටත් අනතුරක් සිදුවී නොමැති අතර ගමනාගමනය සම්පුර්ණයෙන් අඩාල වී ඇතැයි එම මධ්‍යස්ථානය පැවසීය

Leave a Reply