ප්‍රබල භූ චලනයකින් නවසීලන්තය හෙල්ලෙයි

ෆැසිෆික් සාගරයේ පිහිටි නවසීලන්තයට අයත් කර්මඩෙක් දුපතේ රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 7.1 ප්‍රබල භුචලනයක් සිදුව ඇති බව ඇමරිකානු භූ විද්‍යා සමික්ෂණ ආයතනය පවසයි.

මෙම භුචලනය මැග්නිටියුඩ් 7.3 ලෙස පලමුව සටහන් වුවද පසුව එය මැග්නිටියුඩ් 7.1 ක් ලෙස සටහන්ව ඇති බව එම ආයතනය පැවසීය.

ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හේතුවෙන් සුනාමි අවදානමක් ඇති විය හැකි බව ෆැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කල අතර ඊසානදිග නවසීලන්තයේ වෙරළ ආසන්නයේ ජනතාවට සිය නිවාස වලින් ඉවත්වන ලෙස නවසීලන්ත බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේය.

නමුත් පසුව ෆැසිෆික් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානය සහ නවසිලන්ත බලධාරීන් එම භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply