ප්‍රංශය පරදවමින් FIFA ලෝක කුසලානය ආර්ජන්ටිනාවට

මෙවර පැවති FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයෙන් ප්‍රංශය ගෝල 2-4 ලෙස පරදවමින් ආර්ජන්ටිනාව ජයග්‍රහණය කලේය.

තරඟයේ 23 වන මිනිත්තුවේදී ආර්ජන්ටිනාවේ ප්‍රබල ක්‍රිඩක මෙසී විසින් දඬුවම් පහරක් සාර්ථක කරගනිමින් තරගයේ පළමු ගෝලය වාර්තා කළේය. ඉන්පසු දෙවන ගෝලය 36 වන මිනිත්තුවේදී ඩී මරියා විසින් වාර්තා කරනු ලැබීය.

ප්‍රංශයේ එම්බාප්පේ විසින් 80 විනාඩියේ දඬුවම් දඩුවම් පහරක් සාර්ථක කරගනිමින් සිය පළවෙනි ගෝලය වාර්තා කළේය. සිය දෙවන ගෝලයද ප්‍රංශයේ එම්බාප්පේ විසින් 81 වන විනාඩියේදී වාර්තා කරන ලදී.

පසුව දඬුවම් පහර අනුව තරඟය තීරණය කල අතර එහිදී ප්‍රංශය ගෝල 2 ක් සහ ආර්ජන්ටිනාව ගෝල 4 බැගින් ලබා අවසානයේ ජයග්‍රහණය කලේය

ඉන් පසු තරඟයේ අතීරේක කාලයක් ලබාදෙන ලදි.එහිදී 109 වන විනාඩියේදී මෙසී විසින් තුන්වන ගෝලය වාර්තා කරන ලදි. පසුව දඩුවම් පහරක් සාර්ථක කරගනිමින් එම්බාප්පේ විසින් 117 විනාඩියේදී සිය තුන්වන ගෝලය වාර්තා කළේය.

තරගය ජය ගත් ආර්ජන්ටිනාව ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලැබූ 5 වැනි අවස්ථාව මෙයයි.

මීට පෙර ඔවුන් අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලැබූ අවස්ථා 5 න් අවස්ථා දෙකකදී (1978, 1986) ඔවුන් ශූරතාව දිනාගෙන ඇත. අතර අනෙක් අවස්ථා ත්‍රිත්වයේදී (1930, 1990, 2014) ඔවුන් අනුශූරතාවයෙන් සෑහීමට පත්වීමට සිදුවී ඇත. අවසන් වරට ජර්මනිය සමගින් ඔවුන් 2014 වර්ෂයේදී අවසන්මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීය

ප්‍රංශය ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබූ සිවුවැනි අවස්ථාව මෙය වේ. මීට පෙර වසර 1998දී පළමු වරට ලෝක කුසලාන පාපන්දු අවසන් මහා තරගයට පිවිසි ප්‍රංශය එවර ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, 2018 දී ඔවුන් යලිත් ශූරතාවය දිනා ගත්තේය. 2006 වසරේදී අනුශූරතාවට හිමිකම් කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *