පළාත් පාලන ආයතන සේවයේ ස්ථීර නොවූවන්ට ස්ථීර පත්වීම්

පළාත් පාලන ආයතන සේවයේ නියුතු ස්ථිර නොකළ සුළු සේවකයන් ස්ථිර කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත් බව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා (16) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේය.

අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ තුන්වැනි දින විවාදයට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

පළාත් පාලන ආයතනවල සේවයේ නියුතු ස්ථිර නොකළ සුළු සේවකයන් ස්ථිර කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇති බවත්, අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය හා සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද දී මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් භාණ්ඩාගරයේ දැනුම්දීම මත ඉදිරි පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය

Leave a Reply