පහේ ශිෂ්‍යත්වය ලියන්න ඉන්න සිසු දරුවන්ට සුබ ආරංචියක්

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළව පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ද ලිහිල් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සූදානම් වෙයි.

මින් ඉදිරියට එම ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ විෂය කරුණුවලට ප්‍රමුඛතාව ලබා දීමකින් තොරව සංඛ්‍යා හා අක්ෂර පිළිබඳ දැනුමට වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙමිනි.

ලිවීමේ හා කියවීමේ හැකියාවට ප්‍රමුඛතාව දිය යුතුය යන්න විද්වතුන්ගේ අදහස වී තිබෙන බවත් පරිසරය වැනි විෂයයන්ට අදාළ කරුණු තරමකින් ඇතුළත් කිරීමට හැකි වන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

දැනට සකස් කෙරෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය දරුවන්ට බර වැඩි හෙයින් මෙම පියවර ගන්නා බවත් දැනට පවතින තත්ත්වය යටතේ දරුවන්ගේ දක්ෂතා සමබරව මැනෙන තත්ත්වයක් දක්නට නැති බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කර තිබේ.

දැන් ක්‍රියාත්මකව පවතින තත්ත්වය යටතේ දරුවන්ගේ මනස විකෘති වන බවත් ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Leave a Reply