පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී කාර්යාලය බිද ත්‍රිපෝෂ සොරකම් කරලා 

හුංගම පොලිස් වසමේ බටඅත පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී කාර්යාලය බිඳ ත්‍රීපෝෂ පැකට් සොරකම් කරගෙන ගොස් ඇති බවට අද (05) පැමිණිල්ලක් ලැබි ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ජනේලයක විදුරුවක් බිඳ කාර්යාලයේ තිබු රජයෙන් නොමිලයේ නිකුත් කරන ත්‍රිපෝෂ පැකට් 60ක් මෙලෙස සොරකම් කර ඇති බවට පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරිනිය විසින් හුංගම පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හුංගම පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

Leave a Reply