පනත උල්ලංඝනය කරමින් අමතර උපාංග සවිකල වාහනවලට එරෙහිව නිතීමය පියවර

අධික ශබ්ද හා අනෙක් රියැදුරන් අපහාසුතාවට පත් වන ආකාරයේ අමතර උපාංග සවිකර තිබෙන වාහන සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස පොලිස්පති සි.ඩී වික්‍රමරත්න මහතා සියලුම පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත ලිඛිතව නියෝග කර ඇත.

මේ පැටලී සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව හෙට උදෑසන අපරාධ හා රථවාහන දිසාව භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වෙත යොමු කරන ලෙසද පොලිස්පතිවරයා නියෝග කර ඇත

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල මෝටර් වාහන පනතේ ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කරමින් විවිධ ආලෝක පහන් සවි කර ගනිමින් වෙනත් රථවාහන වලට බාධා සහ රියදුරන් අපහසුතාවට පත්වන පත් වන ආකාරයෙන් වාහන පදවන බව නිරීක්ෂණය වීම මත මෙම පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *