නිවසක ඇතිවු ගින්නකින් කුඩා බිළිඳියක් ජිවිතක්ෂයට

මුල්ලේරියාව අඹතලේ ප්‍රදේශයේ නිවසක ඇති වූ ගින්නකින් මාස තුනක් වයසැති බිළිඳියක මියගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ජලය උණුකිරීමට යොදාගත් විදුලි හීටරයකින් මෙම ගින්න හට ගෙන ඇති බව අනාවරණය වි ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ගින්න ඇති වූ නිවසේ විදුලිය විසන්ධිකර තිබූ අවස්ථාවේ අසල නිවෙසකි අනාරක්ෂිතව ඇද තිබූ විදුලියෙන් ජලය උණු කිරීම යාමේ දි මෙම ගින්න සිදුව ඇති බව අනාවරණය වි ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

ජලය උණු කිරීමට හිටරය ගසා මව නිවෙස් බැහැරට ගිය අවස්ථාවේ විදුලි හීටරයෙන් මෙසේ ගින්න ආරම්භ වී පැතිර ඇතැයි ද පොලිසිය පවසයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය වැඩිදුර පරික්ෂණ පවත්වා ගෙනයනු ලබයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *