නිල්වලා ගඟේ ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළට

නිල්වලා ගඟේ ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ යමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය පවසයි.

පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් ජල මට්ටම මීටර් 6.87ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නවතම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්වේ.

රාත්‍රී 8.00ට පමණ එහි අගය සටහන්ව තිබුණේ මීටර් 6.85ක් ලෙසය. මෙය මීටර් 7.50ක් දක්වා ඉහළ ගියහොත් මහා ගංවතුර තත්ත්වයක් බවට පත්විය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ වනවිට නිල්වලා ගඟේ පානදුගම සහ තල්ගහගොඩ ප්‍රදේශවලින් සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා වන බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply