නැගෙනහිර මුහුදේ භුමිකම්පාවක්

ශ්‍රි ලංකාවට නැගෙනහිරෙන් වු ගැඹුරු මුහුදේ භුමිකම්පාවක් හටගෙන තිබේ.

මඩකලපුව වෙරළට ඊසාන දෙසින් කිලෝමීටර් 310ක් ඔබ්බෙන් වූ ගැඹුරු මුහුදේ අද (11) අලුයම 1.29ට පමණ මෙම භූකම්පනයක් හටගෙන තිබේ.

රික්ටර් මාපකයේ මැග්නිටියුඩ් 4.65ක ප්‍රබලත්වයක් සටහන් කළ එම භූකම්පනය හේතුවෙන් සුනාමි අවධානමක් නොමැති බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය පවසයි.

Leave a Reply