නගර කිහිපයක වායු ගුණාත්මකභාවය තවදුරටත් පහළට – මුව ආවරණ පළඳින්න උපදෙස්

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වායු ගුණාත්මක දර්ශකය ඉහළ අගයක පවතින බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

යාපනය, මන්නාරම, කොළඹ හා ගාල්ල ප්‍රදේශවල වායු ගුණාත්මකභාවය පහළ ගොස් ඇති බව එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් වීරසුන්දර මහතා සඳහන් කළේය.

වැඩිහිටි සහ රෝගී පුද්ගලයින් මේ පිළිබඳ විමිසිලිමත් විය යුතු බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය. 

පෙණහළු ආශ්‍රිත රෝග හා හතිය වැනි රෝග පවතින පුද්ගලයින් එළමහනේදී මුව ආවරණ පැළඳීම සුදුසු බව අජිත් වීරසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

Leave a Reply