දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සිටි වයස්ගතම කිඹුලා මියයයි

වසර 65ක් දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ ජීවත් වූ වයස්ගතම කිඹුලා කියුබාන් ඊයේ (18) මිය ගිය බව සත්වෝද්‍යාන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

1970 වසරේදී කියුබාවේ සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයෙකුගෙන් එම කිඹුලා සත්වෝද්‍යානයට ලැබී තිබේ.

කිඹුලා මිය යන විට එම සතාගේ උපරිම වයස් සීමාව දක්වා ජීවත් ව තිබේ

මෙම කිඹුල් විශේෂය (Crocodylus rhombifer) කියුබාවට ආවේණික කුඩා මධ්‍යම කිඹුල් විශේෂයක් වන අතර මොවුන්ගේ දිග මීටර් 2.1-2.3 (අඩි 6.9-7.5) වන අතර සාමාන්‍ය බර කිලෝග්‍රෑම් 70-80 ක්.

විශාල පිරිමි සතෙකු දිග මීටර් 3.5 ක් දක්වා ළඟා විය හැකි අතර බර කිලෝග්‍රෑම් 215 ට වඩා වැඩි හැකි බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *